Swedish Mother Tongue

Svenska skolan i Yokohama erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn från 6 år. Undervisningen bedrivs enligt en lokal kursplan som är baserad på Skolverkets styrdokument “Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet". Undervisningen sker på Yokohama International School efter ordinarie skoltid och omfattar två timmar i veckan.

Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle och svensk kultur. Skolverkets syfte för undervisning i svenska för kompletterande undervisning är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

Eleverna läser i sin egen takt och skolmaterialet anpassas efter elevernas kunskapsnivå. Exempel på kursmaterial som används i undervisningen är ”Bokstavsriket”, ”Läståget”, ”Språkis” och ”Allt i Svenska”. Vi erbjuder även stöd för elever i high school som valt att studera svenska som modersmål på distans genom Sofia Distans.


Uppdatering

Då många av de elever som deltog i denna kurs lämnade YIS i slutet på förra läsåret så bedrivs för tillfället ingen undervisning i svenska, men om det finns intresse och tillräckligt elevunderlag startar vi gärna kursen igen. Vänligen kontakta Mr. Dennis Stanworth för att anmäla ert intresse.