Stichting Nederlands Onderwijs in Japan (SNOJ)

We volgen het Nederlandse curriculum en werken aan de taaldomeinen luisteren, spreken, lezen en schrijven. We maken gebruik van verschillende methodes waaronder Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en Taal actief voor spelling. Er is lesmateriaal aanwezig voor alle niveaus van groep 3 tot en met de middelbare school. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan literatuur om het leesplezier te vergroten en vervolgens het leesniveau te verhogen. Er wordt uitgegaan van het ‘inquiry based learning’ waardoor de leerlingen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. We ondersteunen de filosofie van YIS, live, learn, lead. Ons uitgangspunt is dat de kinderen veel van elkaar kunnen leren door samen te werken aan betekenisvolle opdrachten.

De leerlingen werken in leeftijds- en niveaugroepen en krijgen onderwijs op maat. De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de Nederlandse onderwijsinspectie en de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB).

We werken nauw samen met Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland en de Nederlandse onderwijsinspectie.

 

De lessen starten direct aan het begin van het schooljaar.

 

woensdag donderdag
3:15 - 4:15 pm, Elementary 3:15 - 4:15 pm, Elementary

Middle en High school lessen zijn op Day 1, 7 en 10, 8.00-9.00 uur in de ochtend.