Stichting Nederlands Onderwijs in Japan (SNOJ)

Al meer dan twintig jaar worden er Nederlandse lessen aangeboden voor Nederlandstalige leerlingen op YIS. Dit is onderdeel van het Mother Tongue programma.

De lessen worden georganiseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in Japan (SNOJ). De Nederlandstalige leerlingen op YIS hebben de mogelijkheid om Nederlandse lessen te volgen in plaats van Japans. De lessen worden gegeven door een gekwalificeerde Nederlandse leerkracht.

De leerlingen werken in leeftijds- en niveau groepen en krijgen onderwijs op maat. De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de Nederlandse onderwijsinspectie en de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB). Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde taal- en leesmethodes als in Nederland zoals, Veilig Leren Lezen, Goed gelezen, Taal actief: taal en spelling, nieuwsbegrip, Nederland inzicht en op nieuw niveau. Er is lesmateriaal aanwezig voor alle niveaus van kleuters tot en met de middelbare school. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan lezen, woordenschat en cultuur.

De stichting Nederlands Onderwijs in Japan berekent de kosten aan het begin van het schooljaar op basis van het aantal studenten en het aantal lesuren. De kosten voor de Nederlandse lessen zijn niet opgenomen in de reguliere YIS schoolkosten en zullen apart betaald worden.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met de leerkracht en coördinator, Frank Zaal.


Frank Zaal heeft ruime ervaring in het Nederlands reguliere en speciaal onderwijs. Daarnaast heeft hij twee jaar gewerkt op een Nederlandse Taal en Cultuurschool in São Paulo, Brazilë.


Powered by Finalsite